Dečija stomatologija

Svako dete je svet sam za sebe, tako da svako dete zahteva drugačiji pristup od prethodnog.

Prva poseta stomatologu:

  1. Preporučuje se da stomatoolog sa roditeljem ostvari kontakt pre nego što dete dovede u ordinaciju, kako bi mu dao uputstva (pismena ili usmena) o pripremi deteta za prvu posetu.
  2. Sa detetom treba pričati o stomatologu od najranijih dana (ne zato što smo toliko bitni već zato što je zdravlje vašeg deteta bitno)
  3. Roditelji, ali takođe i rođaci, pred decom ne treba da govore o negativnim iskustvima i strahu od određenih intervencija kod stomatologa. Oni trebaju da objasne detetu gde će ići i ukratko opišu sredinu na koju će naići.
  4. Ne treba govoriti detetu da im se tamo ništa neće desiti, ili da oni neće dati stomatologu da im nešto uradi („Ne da tebe mama sine“). Kod Dr Jaser Badawi-a možete da zakažete isključivo posetu od 15-20 minuta, gde se ništa ne radi „na stolici“. Ovde dete jednostavno upoznaje sredinu i stomatologa kod koga će imati prvi pregled u narednoj poseti. U ovoj poseti se obično pregled pokaže na pratiocu da dete vidi da to nije ništa strašno.